Leren bij ONS

Leren bij ONS

Bij ONS is het mogelijk een opleiding te volgen, stage te lopen en werkervaring op te doen. Samen met Kellebeek College Nova is een kleinschalig college opgezet in Geeren-Zuid, wijk van Breda-Noord. Het Start College biedt:

  • Leren en werken
  • Starten op MBO niveau 1
  • Stage lopen bij verschillende bedrijven
  • Voor deelnemers vanaf 16 jaar
  • Erkend diploma
  • Maatwerk mogelijk
  • Korte lijntjes tussen student, opleiding en stageplek

Meer informatie, lees de flyer.

Interesse in Start College?

Neem contact op met: 
Christine de Moor: 06-45462152    
Irene Nagtzaam:   06-21418902   

Het Start College is mede een initiatief van: